Źródła...

Żródła

Tworząc tą stronę korzystałem z kilku źródeł oraz z wiedzy już posiadanej (nie do wszytskie pamiętam źródła skąd co wiem).

Poniżej źródła pierwotne jak i wtóne:

  • Wikpedia
  • Kolory od podstaw, Daniel Beresniak
  • Psychologia społeczna, E. Aronson, T. Wilson, R. M. Akert
  • K. Walosińska: Kolory we wnętrzu - Właściwości kolorów i ich wpływ na temperament człowieka. elans.pl
  • Patrick Martin, De l'infulence des coluleurs dans le milieu du travail. Tese de doctorat 3 cyckle. Universite de Lille, 1977'